registrácia


Rekreačný šport
Pretekári
Individuálny tréningový plán
08.jul 2016 06:33
Pri kategórii tréningov si pozrite tréning na jednotlivý deň. Rozkliknite si + na daný deň a zobrazí sa Vám požadovaný tréning
Chceme Vás informovať že náš klub ŠKB- Lyžiarik , dostal od SLA nenávratný finančný príspevok vo výške 2000,- € v rámci 3. Ročníka celonárodnej výzvy na podporu športovej prípravy detí a mládeže pre kluby registrované v SLA.